Valitsuse EL poliitikat on oodatud kommenteerima kõik huvilised

05.03.2004 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
5. märts 2004

Riigisekretär Heiki Loot saatis täna paarikümnele erinevale kodanikuühendusele ja kohalike omavalitsuste katusorganisatsioonile tutvumiseks ja arvamuste esitamiseks dokumendi “Valitsuse Euroopa Liidu poliitika 2004-2006”.

Dokumenti on võimalik lugeda ja kommenteerida kõigil huvilistel Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi kodulehel www.eib.ee. Riigikantselei ootab ettepanekuid dokumendi sisuliseks täiendamiseks 19. märtsiks 2004 e-posti aadressil el_poliitika@riigikantselei.ee.

Valitsuse Euroopa Liidu poliitika toob ära valdkonnad ja küsimused, mis on aastatel 2004–2006 Euroopa Liidus aktuaalsed ning mis on valitsuse hinnangul Eesti huvide esindamiseks Euroopa Liidus kõige olulisemad. Detailsemad seisukohad kujundatakse valdkondlike tegevuskavade väljatöötamisel.

“Valitsuse Euroopa Liidu poliitika 2004-2006” saab pärast lõplikku heakskiitmist Eesti Euroopa Liidu poliitika raamistikuks järgnevaks kolmeks aastaks. See on aluseks Eesti seisukohtadele erinevates üksikküsimustes ning selle põhjal kujundatakse vastutavate ministrite juhtimisel edasised valdkondlikud strateegiad ning detailsed tegevuskavad Eesti poliitika elluviimiseks Euroopa Liidus.

Eelnõu töötati välja ministeeriumide ja Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi koostöö tulemusena käesoleva aasta esimesel poolel ning selle lõplik versioon valmib 1. maiks pärast avalikku arutelu.

Lugupidamisega,
Sten Hansson
Riigikantselei infonõunik
693 5951