Valitsuse kodulehelt saab ülevaate kõigist Eesti valitsuste koosseisudest läbi aegade

11.11.2013 | 10:25

Uudis
    • Jaga

Eesti Vabariigi valitsuse 95. sünnipäeva puhul avas Riigikantselei valitsuse kodulehel täieliku ülevaate kõigist Eesti valitsuste koosseisudest läbi aegade.

Valitsuse kodulehel on täielik ülevaade kõikide valitsuste koosseisudest ja ametis oldud ajast. Kergesti leitavad on iga ministri ametikohad erinevates valitsustes, ministreid saab reastada ametiaja kestuse järgi ning eristada nais- ja meesministrid. Soovi korral saab eraldi vaadata okupatsioonieelseid, eksiilis tegutsenud ning pärast iseseisvuse taastamist ametis olnud valitsusi.

Riigikantselei sai idee valitsusliikmete andmestiku loomiseks Soome Riigikantseleilt, kelle kodulehel on sellised andmed kättesaadavad juba ammu.

Täna, 95 aastat tagasi, 11. novembril 1918 alustas tööd Eesti Ajutine Valitsus. Traditsiooniliselt tähistatakse seda päeva Eesti Vabariigi valitsuse sünnipäevana.

Andmed leiab aadressilt http://valitsus.ee/et/valitsus/varasemad-valitsused

Riigikantselei on püüdnud esitada täpsed andmed, kuid palub leitud ebatäpsustest teada anda aadressile riigikantselei@riigikantselei.ee.

Kristiina Tiimus
Riigikantselei
693 5605
kristiina.tiimus@riigikantselei.ee