Valitsusside asutus reorganiseeritakse

06.07.2000 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas

Stenbocki majas, 6. juulil 2000. a.

Riigisekretär Aino Lepik lõpetas teenistusliku järelvalve Riigikantselei hallatava Valitsusside asutuse üle. Teenistuslik järelvalve ei tuvastanud seaduserikkumisi.

Riigisekretär lõpetas 15. aprillil k.a. algatatud teenistusliku järelvalve Valitsusside asutuse üle. Teenistusliku järelvalve ja audiitorkontrolli käigus kontrollitud aktide ja toimingute puhul ei tuvastatud vastuolu seadustega. Valitsusside asutuse raamatupidamine on koostatud korrektselt, lähtuvalt Raamatupidamise seadusest ning rahandusministri määrustest.

Riigisekretär, konsulteerinud teenistusliku järelvalve käigus riigikontrolör Juhan Partsiga, tegi Riigikantselei peadirektor Tiit Lajale ning Valitsusside asutusele ülesandeks kaasates asjaomased valitsusasutusi, esitada 15. oktoobriks k.a. ettepanekud Valitsusside asutuse tegevuse ümberkorraldamiseks või lõpetamiseks. Muudatused on tingitud vajadusest kaasajastada Valitsusside asutuse organisatsiooni lähtuvalt Valitsusside asutusele pandud funktsioonide täitmisest.


Jaanus Rankla
Riigikantselei pressiesindaja
Tel 693 5832