Valmib seaduseelnõude demograafiliste mõjude eelhindamise juhend

02.07.2004 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo tutvustas eile valitsuskabinetile seaduseelnõude demograafiliste mõjude eelhindamise juhendit, mis saab aluseks õigusaktide eelnõusid väljatöötavatele ametkondade ja töörühmade tegevusele. Juhendi abil valitakse välja koostatavad õigusaktid, mille mõju Eesti rahvastiku seisundile on ettearvatavalt suur, ning analüüsitakse ühe või teise lahendusega kaasneva mõju suunda ja ulatust. Juhend on ette valmistatud koalitsioonileppe prioriteete arvestades, mis asetavad esikohale Eesti rahvastikulise seisundi olulise paranemise.

Rahvastikupoliitikat tuleb kujundada ja ellu viia süsteemselt ja läbimõeldult, rõhutas rahvastikuminister. "Uuringud ja analüüsid on näidanud, et mõnedki poliitilised ja seadusandlikud sammud pole saavutanud neid eesmärke, mida nende abil taotleti, või on viinud sootuks ettearvamatute tulemusteni," ütles Rummo. Osalt on selle põhjuseks möödavaatamine vajadusest näha harukondlikke poliitilisi otsuseid nende koostoimes, kinnitas Rummo, iseloomustades esitatud juhendit kui abimaterjali, mis aitab otsuste ettevalmistajail paremini prognoosida mõjude üldpilti.

Lähematel kuudel rakendatakse juhendit pilootprojektina mõne eelnõu ettevalmistamisel ning kogutakse sellele hinnanguid. Nende alusel täiendatud juhend esitatakse valitsusele kinnitamiseks detsembris.

Lisainfo:
Mari Loorens-Timmo
ministri nõunik 
693 5735