Valmis Lissaboni lepingut tutvustav teabeleht

30.04.2008 | 14:52

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
30. aprill 2008

Riigikantselei Euroopa Liidu teabetalitus avaldas Euroopa Liidu uut aluslepingut ehk Lissaboni lepingut tutvustava teabelehe.

Neljaleheküljeline teabeleht ilmub sarjas Eesti ja Euroopa Liit ning see saadetakse raamatukogudele ja koolidele, samuti Euroopa Liidu teavitusega tegelevatele inimestele ja asutustele. Tasuta levitatava teabelehe tiraa¸ on 7000 eksemplari.

Teabelehest saab teada, miks vajab Euroopa Liit uut aluslepingut ning kuidas ja kelle poolt see välja töötati. Samuti selgitatakse, mida Lissaboni leping liidu praeguses toimimises muudab.

Lissaboni lepingut tutvustav teabeleht koos teiste teabematerjalidega on loetav ka internetis aadressil http://www.valitsus.ee/redirect/451 

Lissaboni leping allkirjastati 13. detsembril 2007 Portugali pealinnas. Leping jõustub juhul, kui selle ratifitseerivad kõik 27 Euroopa Liidu liikmesriiki.

Lisainformatsioon:
Villu Känd
Riigikantselei EL teabetalituse juhataja
tel. 693 5729
villu.kand@riigikantselei.ee
www.riigikantselei.ee/euroopa