Tippjuhtide järelkasv

• Riigid ja organisatsioonid kogu maailmas pingutavad selle nimel, et leida oma võtmepositsioonidele parimaid kandidaate.

• Eesti 1,3-miljonilise rahvaarvu juures on tippjuhi eeldustega inimesi vähe ja riik peab hoolitsema selle eest, et tema heaks töötaksid parimad nii täna kui ka tulevikus.

Avaliku teenistuse tippjuhtide järelkasvutegevuste eesmärk on kindlustada järjepidevus valitsusasutuste juhtimisel ja aidata kaasa sellele, et tänastel tippjuhtidel oleks väärikad mantlipärijad. Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse eestvedamisel on selle eesmärgi saavutamiseks ellu kutsutud kaks tippjuhtide järelkasvuprogrammi: Newton ja Juhtimistalentide programm. Läbi on viidud ka arenguprogramm ametite ja inspektsioonide peadirektorite asetäitjatele. Järelkasvuprogramme rahastatakse asutuste ja riigikantselei eelarvest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest.

Laiemalt avaliku teenistuse arendamise ning keskastmejuhtidele võimeka järelkasvu kasvatamisega tegeleb Rahandusministeeriumis koostöös Riigi Tugiteenuste Keskusega. 

Newton programm

Programmi eesmärk on leida avalikust sektorist võimekaid keskastmejuhte, kel on tahe ja eeldused tõusta tippjuhi positsioonile ning valmistada neid ette võtma suuremat vastutust ja motiveerida kandideerima tippjuhi konkurssidel.

Järelkasvuprogrammi Newton on tänaseks läbi viidud viiel korral: 2008-2009 koostöös EBS Juhtimiskoolituse Keskusega, 2010-2011 koostöös Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskusega, 2012-2013 koostöös Poliitikauuringute Keskusega Praxis ja 2016. aastal koostöös Poliitikauuringute Keskusega Praxis ja Eesti Disainikeskusega ning viimati aastail 2019-2020 koostöös Poliitikauuringute Keskusega Praxis ja Taltech Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudiga.

Programmi on edukalt läbinud 106 potentsiaalset tulevast tippjuhti, kellest ligi 60 protsenti on teinud programmi lõppedes läbi positiivse karjäärimuutuse. 12 Newton programmi vilistlast on valitud avaliku teenistuse tippjuhiks. 

 

Newton programm

Programm sai nime teadlase Isaac Newtoni järgi, kellelt on pärit kiirenduse valem.

Loe veel

Juhtimistalentide programm

Programmi eesmärk on tuua heade juhieeldustega noori avalikku teenistusse ning kasvatada neist ühtseid väärtusi kandev võimekas järelkasv avaliku teenistuse tippjuhtidele.

Juhtimistalentide programmi on praeguseks läbi viidud kolmel korral: I lend aastail 2012-2014, II lend 2015-2017 ja III lend 2018 -2020 ning selle on edukalt lõpetanud 24 juhtimistalenti.

Programm pakub osalejatele intensiivseid koolitusi ja mitmekülgset töökogemust avalikus teenistuses, annab hea ettekujutuse avaliku teenistuse toimimisest ning sillutab teed tippjuhiks kasvamise poole. Juhtimistalentide programmi teeb eriliseks võimalus näha avalikku teenistust tippjuhi silmade kõrguselt. Iga programmi vastu võetud kandidaat asub tähtajaliselt tööle ühte ametisse või ministeeriumisse, peadirektori, kantsleri või asekantsleri lähedale.

Juhtimistalentide programm

Eesti avaliku teenistuse talendijuhtimise programmi viivad läbi selleks soovi avaldanud riigiasutused koostöös tippjuhtide kompetetsikeskusega.

Loe veel

Viimati uuendatud 23.03.2021