Avaliku teenistuse tippjuhtide konkursid

Avaliku teenistuse avatuse, läbipaistvuse, kompetentsuse ning poliitilise neutraalsuse tagamiseks korraldatakse tippjuhtide ametikohtadele avalikud konkursid, mille kuulutab välja riigisekretär.

Siia tulevad automaatselt tippjuhtide konkursid (ja toimunud konkursid)

Viimati uuendatud 27.08.2020