Dokumendiregister

Riigikantselei dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 27. oktoobrist 2008 Riigikantseleis registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Dokumendiregister

Riigikantselei dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 27. oktoobrist 2008 Riigikantseleis registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. 

Sisene

Riigitöötaja iseteenindusportaal

Riigikantselei teenistujate puhkusekäskkirjad luuakse ja säilitatakse riigitöötaja iseteenindusportaalis. 

Sisene

Riigi Teataja

Vabariigi Valitsuse määruste ja korralduste ametlikud tekstid on kättesaadavad ka Riigi Teatajas.

Sisene
Eelnõude Infosüsteem

Valitsusele arutamiseks ja otsustamiseks esitatavate küsimuste ja dokumentide asutustevahelise kooskõlastamisega ja valitsusele esitamisega seonduv on leitava Eelnõude Infosüsteemist.

Sisene

Arhiivi Infosüsteem

Vabariigi Valitsuse istungite protokollid, Vabariigi Valitsuse määruste ja korralduste originaaldokumendid ning Vabariigi Valitsuse otsuste alusdokumendid kuni aastani 2010 on üle antud Rahvusarhiivile. 

Sisene

Viimati uuendatud 17.02.2021