Meediaga suhtlemine

Valitsuse kommunikatsioonibüroo ülesanne on anda teada valitsuses ette valmistatavatest otsustest ning neid selgitada. Valitsusasutused konsulteerivad arengukavade ja õigusaktide eelnõude välja töötamisel nendega, keda kavandatavad otsused võivad mõjutada.

Pressiteated

Pressiteade on üks lihtsaimaid ja traditsioonilisemaid meedia- ja partnersuhtluse vorme, mis lubab levitada infot väga operatiivselt ja laiahaardeliselt ning samal ajal vähese kuluga. Oluline on kommunikatsiooni planeerimisel mõista, et pressiteade ei asenda sihtinformeerimist ja partnersuhteid. 

Valitsusportaal võimaldab partneritel täpsemalt määrata oma huvid ning saada uudiseid konkreetses formaadis. Näiteks saab endale tellida teavituse valitsuse istungi päevakorra, otsuste, pressteate vms kohta.

valitsus.ee pressiteated

Riigikantselei.ee pressiteated
 

Valitsuse kommunikatsioonibüroo saadab välja:

  • teated otse valitsuse istungilt
  • istungi kommenteeritud päevakorra
  • pressikonverentsi stenogrammi
  • peaministri ja valitsuse uudised
  • eelinfo peaministri nädalakava kohta
  • Riigikantselei uudised
  • avaliku teenistuse tippjuhtide konkusiteated
  • teated lipupäeva kohta

Pressikonverents

Pressikonverents annab valitsusasutuse esindajatele võimaluse rääkida oma eesmärkidest, otsustest ja tegevusest ning vajadusel anda käitumisjuhiseid. 

Igal neljapäeval pärast valitsuse istungit toimub Stenbocki majas valitsuse pressikonverents. Hea tava kohaselt osaleb pressikonverentsil peaminister ja veel kaks või kolm ministrit. Peaminister annab ülevaate olulisematest otsustest istungil ning teised ministrid räägivad enda valdkonna tähtsamatest istungi või istungivälistest teemadest.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo teeb valitsuse pressikonverentsidelt otseülekandeid, mida saab jälgida valitsuse veebilehelt. Pärast pressikonverentsi on samas saadaval ka pressikonverentsi salvestus.

Taustabriifing

Taustabriifingul osalemine võimaldab ajakirjanikel suurendada oma kompetentsust teatud valdkondades ning olla paremini kursis valitsuse eesmärkide ja kavandatavate tegevustega. 

Valitsuse kommunikatsioonibüroo on korraldanud taustabriifinguid peaministri olulisemate välisvisiitide ja Euroopa Liidu Ülemkogu eel ning mõne tähtsama teema selgitamiseks või täpsustamiseks. Need taustabriifingud on üldjuhul mitteformaalsed ega kuulu tsiteerimisele, aga briifingul ajakirjanikele jagatud taustamaterjalid tehakse valitsuse veebilehel kõigile kättesaadavaks.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo on korraldanud ka peaministri mitteametlikke kohtumisi üleriigiliste ja regionaalsete ajalehtede peatoimetajatega, elektrooniliste meediaväljaannete peatoimetajatega, venekeelse meedia ja välismeedia esindajatega.

Viimati uuendatud 19.02.2021