Riiklikud tähtpäevad

Pühade ja tähtpäevade seadus näeb ette 15 riiklikku tähtpäeva. Tähtpäevade tähistamine on üldjuhul jaotatud koordineerivate asutuste vahel. Kirikliku sisuga tähtpäevi riiklikult ei tähistata. Lisaks seaduses nimetatud tähtpäevadele on veel riiklikult olulisi tähtpäevi, mille tähistamist korraldavad seotud asutused või partnerid.

Kolmekuningapäev - 6. jaanuar

Kolmekuningapäev ehk Jeesuse Kristuse ilmumise päev on kirikupüha. Kolmekuningapäev lõpetab jõuluaja. Kirikupüha tähistamist riiklikult ei koordineerita.

Tartu rahu aastapäev - 2. veebruar

Vabadussõjas oli Eesti võit täielik. 2. veebruaril 1920 kirjutasid Eesti ja Nõukogude Vene esindajad alla Tartu rahulepingule. Sellega tunnustas Venemaa tingimusteta ja igaveseks Eesti iseseisvust. Tartu rahulepingu aastapäeva tähistamist koorineerib Välisministeerium.

Emakeelepäev - 14. märts

Emakeelepäev on pühendatud ilusale eesti keelele ja selle püsimajäämisele. Emakeelepäeva tähistatakse luuletaja Kristjan Jaak Petersoni sünnipäeval. Emakeelepäeva tähistamist koorineerib Haridus- ja Teadusministeerium.

Emadepäev - maikuu teine pühapäev

Emadepäev on perekondlik pidupäev, millega austatakse ja tunnustatakse emasid. Emadepäeva tähistamist koorineerib Sotsiaalministeerium.

Lastekaitsepäev - 1. juuni

Emadepäev on perekondlik pidupäev, millega austatakse ja tunnustatakse emasid. Emadepäeva tähistamist koorineerib Sotsiaalministeerium.

Eesti lipu päev - 4. juuni

Sinimustvalge Eesti lipp väljendab ühtustunnet. 4. juunil 1884 pühitsesid 24 eesti üliõpilast esimese sinumustvalge lipu. Tudengilipust on saanud rahvast ja riiki ühendav Eesti lipp. Lipu sünnipäeva tähistamist koorineerib Riigikantselei.

Leinapäev - 14. juuni

Me ei unusta lahkunuid. 14. juunil 1941 toimus esimene massiküüditamine Eestis, mille tagajärjel hukkus või tapeti kokku umbes 6 000 inimest. Leinapäeva tähistamist koordineerib Justiitsministeerium.

Kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev - 23. august

Mälestuspäevaga näitame, et mõistame totalitaarsete režiimide inimõiguste rikkumised ning mõistame ja mäletame kuritegude ohvreid ning nende perekondasid. Mälestuspäeva tähistamist koorineerib Justiitsministeerium.

Vanavanemate päev - septembrikuu teine pühapäev

Vanavanemate päev on perekondlik pidupäev, millega austatakse ja tunnustatakse vanaemasid ja vanaisasid. Vanevanemate päeva tähistamist koorineerib Sotsiaalministeerium.

Vastupanuvõitluse päev - 22. september

22. septembril 1944 langetasid Punaväed sinimustvalge Eesti lipp Pika Hermanni tornis ning algas ligi 50 aastat kestnud okupatsioon. Eesti ei alistunud kunagi ja 20. augustil 1991. aastal taastati Eesti iseseisvus. Vastupanuvõitluse päeva tähistamist koorineerib Riigikantselei.

Omavalitsuspäev - 1. oktoober

Omavalitsuspäeva tähistamisega tunnustatakse linnade ja valdade rolli Eesti arengus ja elus. Tähtpäev võimaldab paremini tutvustada omavalitsuse olemust, tänaseid probleeme ja tegevusi. Omavalitsuspäeva tähistamist koorineerib Rahandusministeerium.

Hõimupäev - oktoobrikuu kolmas laupäev

Eestlased kuuluvad soome-urgi rahvaste perre. Hõimunädalal tutvustatakse ühist kultuuripärandit. Hõimupäeva tähistamist koorineerib Kultuuriministeerium.

Hingedepäev - 2. november

Hingedepäev ehk pühakutepäev on kirikupüha. Eesti rahvakalendris jääb hingedepäev hingedeaja sisse ja sellega tähistatakse saagikoristuse lõppu ja üleminekut talvistele töödele. Kirikupüha tähistamist riiklikult ei koordineerita.

Isadepäev - novembrikuu teine pühapäev

Isadepäev on perekondlik pidupäev, millega austatakse ja tunnustatakse isasid. Isadepäeva tähistamist koorineerib Kaitsevägi.

Taassünni päev - 16. november

Taassünnipäeva riiklikult ei tähistata.

Teised riiklikult olulised tähtpäevad

Kuupäev Tähtpäev Koordinaator
3. jaanuar Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev Kaitseministeerium
27. jaanuar holokausti ja teiste inimsusevastaste kuritegude ohvrite mälestuspäev Haridus- ja Teadusministeerium
25. märts märtsiküüditamise mälestuspäev Justiitsministeerium
23. aprill veteranipäev Kaitsevägi
8. mai II maailmasõja lõpu aastapäev Kaitseministeerium
9. mai Euroopa päev Riigikantselei
1. september teadmistepäev Haridus- ja Teadusministeerium
26. november kodanikupäev Siseministeerium
1. detsember sisejulgeolekupäev Siseministeerium

Viimati uuendatud 10.02.2021