Asjakohased kommunikatsioonikanalid ja -formaadid

Info andmiseks kasutatakse valitsuskommunikatsioonis erinevaid kanaleid, alates Twitteri säutsust kuni kampaanialehtedeni välja. Oluline on suuta viia vajalik sõnum sihtgrupini just neile omases suhtluskeskkonnas ja -keeles. Kommunikatsioonibüroo koordineerib ministeeriumide kommunikatsioonitegevusi ja põhimõtteid ning edendab uute kommunikatsioonikanalite ja- formaatide kasutuselevõtmist.

Valitsuskommunikatsioon sotsiaalmeedias

Elanikkonna meediatarbimine on muutumas ning üha rohkem hangitakse infot sotsiaalmeediast. Riigiasutusena sotsiaalmeedias tegutsemine võimaldab jõuda paremini, kiiremini ja operatiivsemalt sihtgruppideni, olla näoga kodanike poole ning avada teemasid erinevate nurkade alt. Samas, sotsiaalmeedia on kiire ja visuaalne lühivorm, kus inimeste tähelepanu pärast tuleb konkureerida tema sõprade ja teiste ettevõtetega.

Ametnik sotsiaalmeedias

Teenistujate personaalsete ja asutuse ametlike seisukohtade vahel selget piiri tõmmata ei ole võimalik. Ametnik peab sotsiaalmeedias suheldes arvestama, et kogu seal edastatav info on avalik ning tema seisukoht tõlgendatav asutuse ametliku seisukohana. Ühelt poolt on igati tervitatav, et ametnikud räägivad kaasa ja osalevad erinevates sotsiaalmeediakanalites, teisalt peavad nad teadvustama, et nad on avaliku võimu teostaja positsioonil. Juhul, kui ametnik pole kindel oma sõnavõtus, on soovitatav mitte oma isikliku kasutajaga sõna võtta, vaid vormida sõnum sobivaks asutuse lehel avaldamiseks.

Ametnik peab järgima avaliku teenistuse eetikakoodeksit ka sotsiaalmeedias ning pidama silmas riigivõimu mainet. Ametnik ei tohi anda suhtlemise kvaliteedis järgi ning tuleb piirduda oma pädevusega teemat käsitledes. Keelatud on avaldada asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teavet või muud tundlikku teavet.

Facebook

Stenbocki maja on valitsuse, peaministri ja Riigikantselei ühine sotsiaalmeediakanal Facebookis.

Flickr

Stenbocki maja on valitsuse, peaministri ja Riigikantselei ühine sotsiaalmeediakanal Flickris.

YouTube

ValitsuseUudised on on valitsuse ja peaministri videokanal Youtubeis.

Twitter

Stenbocki maja kanalis saab peamiselt peaministri sõnumeid.

Viimati uuendatud 17.03.2021