Riigikantseleis töötamine

Riigikantseleis töötab praegu umbes 160 inimest. Enamus Riigikantselei töötajatest on apoliitilised teenistujad, kes jäävad ametisse peaministri ning valitsuse vahetumise korral. Vaid peaministri nõunike töö kestus Riigikantseleis on seotud peaministri ametiajaga.
  • Meie töötajate hulgas on palju noori, töötajad on haritud ja õpihimulised. Üle kolmandiku töötajatest on vanuses alla 35 aasta, 90 protsenti on kõrgharidusega, keskmine tööstaaž Riigikantseleis on ligi kuus aastat.
  • Värbamisel ja töötajate arendamisel kasutame kogemuste saamise ning koostöövõime tõstmise eesmärgil asutustevahelist tähtajalist üleviimist (rotatsiooni). Ligi viiendik kolleegidest on siin rotatsiooni korras. Ise oleme töötajaid roteerinud nii ministeeriumidesse kui ka Euroopa Komisjoni ja Eesti alalisse esindusse Euroopa Liidu juures. Pakume võimalust ka asutuse siseseks rotatsiooniks.
  • Riigikantselei tööandjana pakub võimalust toetada valitsust ja peaministrit ning aidata tagada head riigivalitsemist. Hindame töötajaid, kes väärtustavad koostöövalmidust, usaldusväärsust, asjatundlikkust ja uuendusmeelsust.
  • Toetame töötajate igakülgset arengut nii Eestis kui väljaspool. Lisaks traditsioonilistele koolitustele pakume võimalust õppereisideks, stažeerimiseks, rotatsiooniks.
  • Meie töötajate pühendumus oma tööle on avaliku teenistuse keskmisest kõrgem, samuti kõrgem ministeeriumide ja põhiseaduslike institutsioonide ning märgatavalt erasektori keskmisest.
  • Riigikantselei töötajad on uuringu põhjal rahul nii rahalise kui ka mitterahalise tunnustamisega, juhtimisega, meeskonnaga ja töö sisu ning arenguvõimalustega. Samas tuleb Riigikantseleis arvestada võrdlemisi kõrge töökoormusega.

Viimati uuendatud 18.02.2021