Valitsuse kabineti nõupidamine

Valitsuskabineti nõupidamised on valitsuse liikmete töönõupidamised, kus arutatakse mitmesuguseid valitsuse pädevuses olevaid olulisi küsimusi. Kabinetinõupidamisel kujundatakse poliitikat ja saavutatakse poliitilisi kokkuleppeid. Ametlikke otsuseid seal ei tehta. Kabinetinõupidamised on kinnised.

Nõupidamiste aeg, koht ja osalejad

Valitsuskabineti nõupidamise kutsub kokku peaminister, kes otsustab ka nõupidamise aja ja koha. Nõupidamisele kutsutakse valitsuse liikmed, riigikontrolör, õiguskantsler ja riigisekretär, vajadusel ka teisi teenistujaid. Üldjuhul toimuvad kabinetinõupidamised neljapäeviti algusega kell 14.00 Stenbocki majas Terrase toas. Kui aruteldavad asjad ei eelda pikka arutelu, võib nõupidamine kohe pärast valitsuse istungi lõppu.

Nõupidamise päevakord

Kabinetinõupidamise päevakorra otsustab peaminister ja selle allkirjastab riigisekretär. Küsimusi arutatakse valitsusliikme või riigisekretäri ettepanekul.

Nõupidamise päevakorra avaldab valitsuse kommunikatsioonibüroo valitsus.ee lehel.

Viimati uuendatud 19.02.2021