Riigivapiga pitserite ja plankide näidiste register

Riigivapiga ja teiste riiklikult tähtsate turvaelementidega dokumentide plankide ning riigivapiga pitserite näidiste register on asutatud 2001. aastal, mil Vabariigi Valitsus kinnitas registri pidamise põhimääruse. Registri vastutav ja volitatud töötleja on Riigikantselei.