Avalik konkurss: Terviseameti peadirektor

21.09.2021 | 10:40

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Terviseameti peadirektori ametikoha täitmiseks.
    • Jaga

Iga kriis saab ükskord otsa. Ühiselt ületame ka COVID-19 pandeemia. Terviseameti juhtimise vastutus ja väljakutse aga jääb. Ootame peadirektoriks inimest, kes kujundab Terviseametist tervishoiuteenuste kvaliteedi kompetentse hindaja ja nõustaja ning tagab organisatsiooni ja koostööpartnerite tegutsemisvalmiduse kriisiolukordades.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. vähemalt 3-aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
2. vähemalt rakenduslik kõrgharidus;
3. inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile 
(https://www.riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega 
tulemuste saavutamisele, tööõnne hoidmisele ning väärtuse loomisele.

Eelistatud on kandidaat, kellel on head teadmised Eesti tervisesüsteemi toimimisest, sh tervishoiu-, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje ning keskkonnatervise valdkonnast.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandidaadilt eeldame valmisolekut taotleda riigisaladusele juurdepääsu luba.

Kandidaatidel palume esitada: 
- motiveeritud avalduse; 
- elulookirjelduse (sisestatuna konkursiveebi);
- tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal „Terviseameti roll inimkeskse terviseteenuse kujundamisel pandeemia 
olukorras“, essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 25.10.2021. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee. Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 626 9260 (Sotsiaalministeerium).