Avatud valitsemise partnerlust koordineeriv kogu soovib parandada EISi teavitusvõimalusi

02.06.2015 | 17:38

Uudis
    • Jaga

Stenbocki majas teisipäeval, 2. juunil kogunenud avatud valitsemise partnerlust (AVP) koordineeriv kogu otsustas, et otsingu- ja teavitusvõimalusi eelnõude infosüsteemis (EIS) tuleb parandada, sealhulgas EISi väljanägemist ja selgitavaid tekste selles.

AVP koordineeriv kogu tutvus riigikantselei plaanidega EISi kasutajamugavuse parandamiseks. Riigikantselei ettepanekud põhinevad e-osalemise kanalite kasutajakogemuse uuringul, mille viisid läbi Praxis (SA Poliitikauuringute Keskus) ja Pulse (Inimkeskse äri- ja teenusearenduse büroo).

2014-2016 tegevuskava kohaselt tuleb poliitikakujundamise ja õigusloome protsessi paremini selgitada ja visualiseerida ning kirjeldada selles osalemise võimalusi. Kogu tutvus riigikantselei esialgse lahendusega, mis avaldatakse valitsuse kodulehel lõplikul valmimisel.

Riigisekretär moodustas AVP koordineeriva kogu möödunud aasta septembris. Sinna kuuluvad riigi ja valitsusväliste partnerite esindajad. Kogu ülesanne on jälgida ja koordineerida 2014-2016 tegevuskava elluviimist, anda osalistele soovitusi ja langetada partnerlusega seotud otsuseid. Samuti annab kogu hinnangu tegevuskava elluviimisele ning aitab kaasa Eesti avatud valitsemise partnerluses osalemise eesmärkide ja tegevuste kajastamisele.

Vabariigi Valitsus kiitis Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemiseks aastateks 2014-2016 heaks möödunud aasta 12. juunil. Tegevuskava fookuses on poliitikakujundamise protsessi avatus, eelarve läbipaistvus ja avalike teenuste arendamine.

Eesti liitus avatud valitsemise partnerlusega 2012. aastal ning see ühendab hetkel 64 riiki. AVP on rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas, mis kasutab tehnoloogia arengust tulenevaid võimalusi. Avatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega.

AVPga liitunud riigid võtavad endale kohustuse järgida avatud valitsemise põhimõtteid ja töötavad koostöös kodanikuühiskonnaga välja konkreetse tegevuskava, mille koostamise ja elluviimise jälgimiseks on ette nähtud nii siseriiklik kui ka rahvusvaheline seire.

Lähemalt avatud valitsemise partnerlusest: www.valitsus.ee/avp