Eesti Õigustõlke Keskus viie aastane

01.09.2000 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 1. septembril 2000. a. Esmaspäeval, 4. septembril möödub viis aastat Eesti Õigustõlke Keskuse töö algusest. Riigikantselei hallatav Eesti Õigustõlke Keskus alustas tegevust Riigikantselei ja Kanada Ontario Provintsivalitsuse koostöö tulemusena 1995. aastal.

Keskuse ülesanded on otseselt seotud Eesti ettevalmistustega Euroopa Liitu astumiseks ning on järgmised: Euroopa Liidu õigusaktide tõlkimine eesti keelde; Eesti õigusaktide tõlkimine inglise keelde; õigusaktide tõlgete ning neis sisalduva terminoloogia andmebaaside loomine, haldamine ja kättesaadavuse tagamine.
Praeguseks on eesti keelde tõlgitud kõik Euroopa Liidu põhilepingud ning 1553 muud Euroopa Liidu õigusakti ning inglise keelde on tõlgitud 262 Eesti õigusakti. Terminibaasis Esterm on 32 000 kirjet. Õigustõlke keskuses töötab 86 inimest, neist 72 on otseselt tõlkeprotsessis osalevad tõlkijad, terminoloogid, keele- ja õigustoimetajad.

Eesti Õigustõlke Keskus on 5 aasta jooksul arendanud välja ning juurutanud õigustõlgete tegemise metoodika, mida on tutvustatud nii teiste riigiasutuste tõlkijatele korraldatud seminaridel, õiguskeelepäevadel kui ka kogumikus “Õiguskeel”. Keskuse tõlkeprotsess on leidnud heakskiitu nii Euroopa Komisjoni Tõlketeenistuse kui Kanada Ontario Valitsuse Tõlkekeskuste poolt ning sellega on käinud tutvumas teiste Euroopa Liidu kandidaatriikide tõlkekeskuste esindajad. Tõlgete kvaliteedi tõstmisele aitavad kaasa ka tõlkijate käsutuses olev pidevalt täiendatav raamatukogu, mis praegu koosneb ligi 4000 köitest ning sisaldab kaks- ja mitmekeelseid sõnaraamatuid, õiguse ja muude ainevaldade sõnastikke ning olulisemaid võrdleva õiguse väljaandeid, samuti Euroopa Liidu õigusaktide kogu acquis communautaire`i mikrofišikogu inglise, prantsuse, saksa ja soome keeles.

Keskus on avaldanud eesti keelde tõlgitud kogumikud “Valge raamat. Assotsieerunud Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ettevalmistamine integreerumiseks Euroopa Liidu siseturgu” (1996), “Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamisdokumendid. Mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemused” (1997), “Euroopa Liit. Lepinguraamat“ (Euroopa Liidu leping. Euroopa Ühenduse asutamisleping. Liitmisleping. Ühtne Euroopa akt.) (1997), "Amsterdami leping. Konsolideeritud lepingud" (1998). Avaldatud on ka "Inglise-eesti õigustõlke käsiraamat" (1998), "Viiekeelne Euroopa Liidu sõnastik" (1998) ja "Euroopa Liidu reform: Seletussõnastik" (1999).

1996. aastast ilmuvas perioodilises väljaandes Estonian Legislation in Translation on ilmunud 153 Eesti õigusakti tõlked inglise keelde. Väljaannet on võimalik nii tellida kui ka jaemüügist osta. Keskuse terminoloogiline andmebaas Esterm ning keskuse tõlgete täistekst-andmebaas on kättesaavad ka koduleheküljelt aadressil: www.legaltext.ee 1999-st aastast on kodulehekülge külastatud 61 234 korda ja käesoleva aasta juunist kättesaadavast terminoloogiabaasist on sooritatud 35 658 päringut.

Lähemalt: Liina Kesküla EÕTK direktor, tel. 693 5100, e-post: keskus@legaltext.ee   

Jaanus Rankla

Riigikantselei pressiesindaja
Tel 693 5832