Lastekaitsepäev on sellest aastast lipupäev

31.05.2021 | 16:16

1. juunil, lastekaitsepäeval, heiskavad Eesti lipu kõik riigi- ja omavalitsusasutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Laste väärtustamiseks on ka kõiks teised oodatud heiskama sinimustvalgeid lippe. Lipud heisatakse päikesetõusul või hiljemalt kell 8 hommikul ning langetatakse hiljemalt kell 22.
    • Jaga

Lastekaitsepäeva tähistamine sai alguse 1925. aastal Genfis toimunud ülemaailmsel konverentsil. Kuigi mitmed riigid tähistavad lastekaitsepäeva erinevatel aegadel, on Eestis kinni peetud tavast tähistada lastekaitsepäeva juunikuu esimesel päeval. Lastekaitse Liit alustas lastekaitsepäeva tähistamist enam kui 30 aastat tagasi.

1. juuni tähistamine lipupäevana toob esile lastekaitsepäeva sõnumi, laste heaolu ja kaitse väärtustamise meie ühiskonnas. ÜRO lapse õiguste konventsioon rõhutab vanemate kõrval riigi rolli lapse õiguste kaitsmisel ja arenguks vajalike tingimuste loomisel. Lapsed on Eesti tulevik.

Riigikogu täiendas lipupäevade loetelu 12. novembril 2020, lisades sinna kaks uut lipupäeva – lastekaitsepäeva 1. juunil ja vanavanemate päeva septembrikuu teisel pühapäeval. Sellel aastal on Eestis kokku 18 korralist lipupäeva.

Gert Uiboaed

Riigikantselei sümboolikanõunik