Riigikantselei avab viienda tippjuhtide järelkasvuprogrammi Newton

17.04.2019 | 09:04

Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus avab viiendat korda järelkasvuprogrammi Newton, mille eesmärk on leida täna avalikus sektoris töötavate inimeste seast potentsiaalseid tulevasi tippjuhte, motiveerida programmis osalejaid siduma oma tulevikuplaane avaliku teenistusega ning kindlustada nii järjepidevus valitsusasutuste juhtimisel.
    • Jaga

Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus avab viiendat korda järelkasvuprogrammi Newton, mille eesmärk on leida täna avalikus sektoris töötavate inimeste seast potentsiaalseid tulevasi tippjuhte, motiveerida programmis osalejaid siduma oma tulevikuplaane avaliku teenistusega ning kindlustada nii järjepidevus valitsusasutuste juhtimisel.

Seekordse programmi fookuses on infoühiskond. „Ootame arenguprogrammi kandideerima avalikus sektoris juba praegu olulist rolli mängivaid inimesi, kel on tahe ja eeldused jõuda avalikus teenistuses tippjuhi positsioonile,“ ütles tippjuhtide kompetentsikeskuse juhataja Eve Limbach-Pirn.

Programmi saavad kandideerida ministeeriumide, ametite, inspektsioonide, valitsusasutuste hallatavate asutuste, põhiseaduslike institutsioonide ning neid teenindavate asutuste, riigiosalusega sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute juhtimiskogemusega töötajad.

„Paljud tänased tippjuhid on välja kasvanud avaliku teenistuse seest ning on varem töötanud keskastmejuhi või tippspetsialistina,“ rääkis Limbach-Pirn. „Meil on oluline potentsiaalsed tippjuhid varakult üles leida, sest töökogemus spetsialistina toob küll kaasa väga head valdkondlikud teadmised, kuid ei pruugi kindlustada tippjuhi rollis vajalikke juhtimisalaseid kompetentse,“ lisas ta.

Kandideerida saab 22. maini ning kandidaatide hulgast valitakse välja kuni 20 osalejat. Programm algab 2019. aasta septembris, kestab aasta ning seda finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Programm sai nime teadlase Isaac Newtoni järgi, kellelt on pärit kiirenduse valem, ning viiakse läbi viiendat korda.  Programmi on edukalt lõpetanud 85 potentsiaalset tulevast tippjuhti, kellest ligikaudu 65 protsenti on teinud programmi lõppedes läbi positiivse karjäärimuutuse, nendest üheksa on valitud tippjuhiks ja seitse töötab mõnes EL institutsioonis või rahvusvahelises organisatsioonis.

Avaliku teenistuse tippjuhte – kantslereid ning ametite ja inspektsioonide peadirektoreid – on Eestis kokku 94. Avaliku teenistuse tippjuhtide arendamisega on riigikantseleis tegeldud 2005. aastast.

Lähemalt programmist: www.riigikantselei.ee/newton

Lisainfo: Eve Limbach-Pirn, tippjuhtide kompetentsikeskuse juhataja, tel 693 5452, eve.limbach-pirn@riigikantselei.ee