Laupäeval ja pühapäeval heisatakse Eesti lipud

15.10.2021 | 12:08

Laupäeval on hõimupäev ning pühapäeval toimuvad kohalike omavalitsuste volikogude valimised ning mõlemad päevad on ka lipupäevad. Eesti lipu heiskavad kõik riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Valmispäeval heisatakse Eesti lipp ka kõikidele valimisjaoskonna hoonetele. Lipud heisatakse hommikul kell 8.00 ja langetatakse päikeseloojangul.
    • Jaga

Sel aastal kannavad hõimupäevad pealkirja “Põlisrahvad ja loodus”. Teema läbib nii filme kui ka näituseid, ent pikemalt käsitleti põlisrahvaid ja nende traditsioonilist elukeskkonda hõimupäevade konverentsil 14. oktoobril. Laupäeval toimuv pärimusmuusikakontsert annab hea ülevaate eestlaste sugulasrahvaste rahvalaulu- ja pillimängutraditsioonidest.  Jätkub ka filmiporgamm Tallinnas  ja Tartus. Hõimupäevaga teadvustatakse eestlaste kuulumist soome-ugri rahvaste perre ning väärtustatakse ühist ajaloo- ja kultuuripärandit.

Pühapäeval on kohaliku omavalitsuse volikogude valimispäev. Eesti inimesed valivad 10 025 kandidaadi seast 79 linna- või vallavolikogu koosseisud.  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised annavad võimaluse inimestel otsustada, mis suunas areneb kohalik elu järgmisel neljal aastal.

Gert Uiboaed

Riigikantselei sümboolikanõunik